Thiết bị đo OTDR cáp quang OptiFiber® Pro (OFP2-100-QI)

Tình trạng: Hết hàng
Mã sản phẩm: Đang cập nhật...
Hãng sản xuất: Khác
Loại: Khác

Biến người mới thành chuyên gia và chuyên gia trở nên nhanh nhẹn hơn

Nhiều bước sóng (850, 1300, 1310, 1490, 1550 và 1625 nm) hỗ trợ mạng LAN, trung tâm dữ liệu, PON, FTTx và ứng dụng ngoại viện

Thiết lập tự động cảm nhận đặc tính sợi quang và thiết lập tham số đo lường

Chế độ Chuyên gia thủ công cho phép điều chỉnh đơn giản các thiết lập tự động cho kiểm tra chi tiết.

EventMap tự động xác định các sự kiện bao gồm đầu nối, nối, uốn cong và chia bộ chia

Giao diện dựa trên cử chỉ cho phép phân tích vết nhanh chóng và chi tiết

Công nghệ OTDR SmartLoop™ kiểm tra hai sợi quang trong một bài kiểm tra duy nhất, loại bỏ nhu cầu đi đến đầu kết nối xa để thực hiện các kiểm tra.

Kết quả trung bình song hướng tức thời trên bo mạch được bao gồm theo tiêu chuẩn

Tích hợp với LinkWare™ Live để quản lý công việc và bộ kiểm tra từ bất kỳ thiết bị thông minh nào.

Thiết kế VersivTM sẵn sàng cho tương lai hỗ trợ chứng nhận đồng đến Category 8, mất mát và kiểm tra sợi quang.

Xem thêm

Key OptiFiber Pro OTDR specifications

Multimode module

Singlemode module

Quad module

Wavelengths

850 nm +/- 10 nm
1300 nm +35/-15 nm

1310 nm +/- 25 nm
1550 nm +/- 30 nm

850 nm +/- 10 nm
1300 nm +35/-15 nm
1310 nm +/- 25 nm
1550 nm +/- 30 nm

Compatible fiber types

50/125 µm
62.5/125 µm

Singlemode

50/125 µm
62.5/125 µm
Singlemode

Event dead zone 1

850 nm: 0.5 m typical
1300 nm: 0.7 m typical

1310 nm: 0.6 m typical
1550 nm: 0.6 m typical

850 nm: 0.5 m typical
1300 nm: 0.7 m typical
1310 nm: 0.6 m typical
1550 nm: 0.6 m typical

Attenuation dead zone 2

850 nm: 2.5 m typical
1300 nm: 4.5 m typical

1310 nm: 3.6 m typical
1550 nm: 3.7 m typical

850 nm: 2.5 m typical
1300 nm: 4.5 m typical
1310 nm: 3.6 m typical
1550 nm: 3.7 m typical

Dynamic range 3, 5, 6

850 nm: 28 dB typical
1300 nm: 30 dB typical

1310 nm: 32 dB typical
1550 nm: 30 dB typical

850 nm: 28 dB typical
1300 nm: 30 dB typical
1310 nm: 32 dB typical
1550 nm: 30 dB typical

Max distance range setting

40 km

130 km

MM: 40 km
SM: 130 km

Distance measurement range 4, 5, 7, 8, 9, 10

850 nm: 9 km
1300 nm: 35 km

1310 nm: 80 km
1550 nm: 130 km

850 nm: 9 km
1300 nm: 35 km
1310 nm: 80 km
1550 nm: 130 km

Reflectance range 4, 5

850 nm: -14 dB to -57 dB (typical)
1300 nm: -14 dB to -62 dB (typical)

1310 nm: -14 dB to -65 dB (typical)
1550 nm: -14 dB to -65 dB (typical)

850 nm: -14 dB to -57 dB (typical)
1300 nm: -14 dB to -62 dB (typical)
1310 nm: -14 dB to -65dB (typical)
1550 nm: -14 dB to -65 dB (typical)

Sample resolution

3 cm to 400 cm

3 cm to 400 cm

3 cm to 400 cm

Pulse widths (nominal)

850 nm: 3, 5, 20, 40, 200 ns
1300 nm: 3, 5, 20, 40, 200, 1000 ns

1310/1550 nm: 3, 10, 30, 100, 300, 1000, 3000, 10000, 20000 ns

850 nm: 3, 5, 20, 40, 200 ns
1300 nm: 3, 5, 20, 40, 200, 1000 ns
1310/1550 nm: 3, 10, 30, 100, 300, 1000, 3000, 10000, 20000 ns

Test time (per wavelength)

Auto setting: 5 sec (typical)
Quick test setting: 2 sec (typical)
Best resolution setting: 2 to 180 sec
FaultMap setting: 2 sec (typical), 180 sec (max)
DataCenter OTDR setting: 1 sec (typical at 850 nm), 7 sec (max)
Manual setting: 3, 5, 10, 20, 40, 60, 90, 120, 180 sec

Auto setting: 10 sec (typical)
Quick test setting: 5 sec (typical)
Best resolution setting: 5 to 180 sec
FaultMap setting: 10 sec (typical), 180 sec (max)
DataCenter OTDR setting: 20 sec (typical), 40 sec (max)
Manual setting: 3, 5, 10, 20, 40, 60, 90, 120, 180 sec

Auto setting:
MM – 5 sec (typical)
SM – 10 sec (typical)
Auto setting:
MM – 5 sec (typical)
SM – 10 sec (typical)
Quick test setting:
MM – 2 sec (typical)
SM – 5 sec (typical)
Best resolution setting:
MM – 2 to 180 sec M
SM – 5 to 180 sec
FaultMap setting:
MM - 2 sec (typical), MM - 180 sec (max)
SM - 10 sec (typical), SM - 180 sec (max)
DataCenter OTDR setting:
MM – 1 sec (typical at 850 nm) MM – 7 sec (max)
SM – 20 sec (typical) SM – 40 sec (max)
Manual setting:
-3, 5, 10, 20, 40, 60, 90, 120, 180 sec SM - 3, 5, 10, 20, 40, 60, 90, 120, 180 sec

Wavelengths

1310 nm +/- 25 nm
1550 nm +/- 20 nm

1310 nm +/- 25 nm
1490 nm +/- 20 nm
1550 nm +/- 20 nm

1310 nm +/- 25 nm
1550 nm +/- 20 nm
1625 nm +/- 20 nm

Compatible fiber types

Singlemode

Singlemode

Singlemode

OTDR Port Connector

Cleanable APC ferrule with removable SC adapter

Cleanable APC ferrule with removable SC adapter

Cleanable APC ferrule with removable SC adapter

Event dead zone 1

0.7 m (typical)

0.7 m (typical)

0.7 m (typical)

Attenuation dead zone2

4m (typical)

4m (typical)

4m (typical)

PON dead zone3

30 m (typical)

30 m (typical)

30 m (typical)

Max distance range setting

260 km

260 km

260 km

Dynamic range 4, 5

1310 nm: 42 dB (typical
1550 nm: 41 dB (typical)

1310 nm: 42 dB (typical)
1490 nm: 41 dB (typical)
1550 nm: 41 dB (typical)

1310 nm: 42 dB (typical)
1550 nm: 41 dB (typical)
1625 nm: 40 dB (typical)

Reflectance range4

-14 to -70 dB (typical)

-14 to -70 dB (typical)

-14 to -70 dB (typical)

Sampling resolution

3 cm to 2 m

3 cm to 2 m

3 cm to 2 m

Sampling points

Up to 129000

Up to 129000

Up to 129000

Pulse widths (nominal)

5, 10, 30, 50, 100, 300, 500, 1000, 3000, 5000, 10000, 20000 ns

5, 10, 30, 50, 100, 300, 500, 1000, 3000, 5000, 10000, 20000 ns

5, 10, 30, 50, 100, 300, 500, 1000, 3000, 5000, 10000, 20000 ns

Distance uncertainty

+/-(1 + 0.0005*distance + 0.5*resolution)

+/-(1 + 0.0005*distance + 0.5*resolution)

+/-(1 + 0.0005*distance + 0.5*resolution)

Linearity

± 0.03 dB/dB

± 0.03 dB/dB

± 0.03 dB/dB

Reflectance uncertainty

±2 dB

±2 dB

±2 dB

Test Time (per wavelength)

Auto setting: 5 seconds/wavelength (typical)
Auto PON setting: 10 seconds/wavelength (typical)
Manual setting: 3, 5, 10, 20, 40, 60, 90, 120, 180 seconds/wavelength
Manual PON setting: 3, 5, 10, 20, 40, 60, 90, 120, 180 seconds/wavelength
Quick test setting: 3 seconds/wavelength (typical)
Best resolution setting: 5 to 180 seconds/wavelength

Auto setting: 5 seconds/wavelength (typical)
Auto PON setting: 10 seconds/wavelength (typical)
Manual setting: 3, 5, 10, 20, 40, 60, 90, 120, 180 seconds/wavelength
Manual PON setting: 3, 5, 10, 20, 40, 60, 90, 120, 180 seconds/wavelength
Quick test setting: 3 seconds/wavelength (typical)
Best resolution setting: 5 to 180 seconds/wavelength

Auto setting: 5 seconds/wavelength (typical)
Auto PON setting: 10 seconds/wavelength (typical)
Manual setting: 3, 5, 10, 20, 40, 60, 90, 120, 180 seconds/wavelength
Manual PON setting: 3, 5, 10, 20, 40, 60, 90, 120, 180 seconds/wavelength
Quick test setting: 3 seconds/wavelength (typical)
Best resolution setting: 5 to 180 seconds/wavelength

Laser Classification

Class 1 CDRH Complies to EN 60825-2, 3rd Edition

Class 1 CDRH Complies to EN 60825-2, 3rd Edition

Class 1 CDRH Complies to EN 60825-2, 3rd Edition

Calibration Period

1 year

 

 

FiberInspector probe specification

Magnification

~ 200X with OptiFiber Pro Display

Light source

Blue LED

Power source

Versiv mainframe

Field of View (FOV)

Horizontal: 425 µm
Vertical: 320 µm

Minimum detectable particle size

0.5 µm

Dimensions

Approximately 6.75 in x 1.5 in (1175 mm x 35 mm) without adapter tip

Weight

200 g

Temperature range

Operating: 32°F to 122°F (0 °C to +50 °C)
Storage: -4°F to +158°F (-20°C to +70°C)

Certifications

CE (when used with the mainframe)

VFL specifications

 

On/Off control

Mechanical switch and a button on the touch screen

Output power

316 µW (-5 dBm) = peak power = 1.0 mW (0 dBm)

Operating wavelength

650 nm nominal

Spectral width (RMS)

±3 nm

Output modes

Continuous wave Pulsed mode (2 Hz to 3 Hz blink frequency)

Connector adapter

2.5 mm universal

Laser safety (classification)

Class II CDRH Complies to EN 60825-2

General specifications

 

Weight

Mainframe with module and battery: 3 lbs, 5 oz (1.28 kg)

Dimensions

Mainframe with module and battery: 2.625 in x 5.25 in x 11.0 in ( 6.67 cm x 13.33 cm x 27.94 cm)

Battery

Lithium ion battery pack, 7.2 volts

Battery life

Eight hour Auto OTDR operation, dual wavelength, no video probe connected, 150 m of fiber

Integrated Wi-Fi

Meets IEEE 802.11 a/b/g/n; dual band (2.4 GHz and 5 GHz)

Charge Time

 

Tester Off

Four hours to charge from 10% to 90% capacity

Tester On

Six hours to charge from 10% to 90% capacity with the tester on

Environmental specifications

 

Operating temperature*

-10ºC to 45ºC

Storage Temperature

-10ºC to +60ºC

Operating altitude

4,000 m (13123 ft)
3200 m (10,500 ft) with ac adapter

Storage altitude

12,000 m

EMC

EN 61326-1

Bảo Hành: Sản phẩm được bảo hành chính hãng 1 năm
Demo: Hỗ trợ demo miễn phí tại nhà máy/công trình (đối với một số sản phẩm). Vui lòng liên hệ hotline để được hướng dẫn hoặc tham khảo Chính sách Demo để biết thêm chi tiết.

Sản phẩm liên quan